Monthly Archives: Grudzień 2016

J. W. Stalin – Jak pojmuje socjaldemokracja kwestię narodową?

Wszystko zmienia się… Zmienia się życie społeczne, a wraz z nim zmienia się również „kwestia narodowa”. W różnych okresach rozmaite klasy wstępują na arenę walki — i każda klasa na swój sposób pojmuje „kwestię narodową”. Toteż w różnych okresach „kwestia narodowa” służy rozmaitym interesom, przybiera rozmaite zabarwienia w zależności od tego, jaka klasa i kiedy …

Read more

J. W. Stalin – Socjaldemokratyczna Partia Rosji i jej najbliższe zadania

Myśl ludzka musiała doznać wielu ciężkich doświadczeń, cierpień i przeobrażeń, zanim doszła do naukowo opracowanego i uzasadnionego socjalizmu. Socjaliści zachodnio-europejscy bardzo długo musieli błądzić po omacku po pustyni utopijnego (nieziszczalnego, niemożliwego do urzeczywistnienia) socjalizmu, zanim utorowali sobie drogę, zanim zbadali i uzasadnili prawa rządzące życiem społecznym, a na ich podstawie — niezbędność socjalizmu dla ludzkości. …

Read more