Daily Archives: Styczeń 3, 2017

Anarchizm czy socjalizm? – Józef Stalin

Anarchizm czy socjalizm? Osią współczesnego życia społecznego jest walka klas. W toku zaś tej walki każda klasa kieruje się swoją ideologią. Burżuazja ma swoją ideologię — jest nią tak zwany liberalizm. Ma swoją ideologię również i proletariat — jest nią, jak wiadomo, socjalizm. Nie można uważać liberalizmu za coś jednolitego i niepodzielnego; dzieli się on na …

Read more