Category Archives: Historia

Słowo o Karlu Liebknechcie – John Reed

Kiedy byłem w Berlinie w grudniu 1915 r., postanowiłem odwiedzić Karla Liebknechta. Miał on biuro w dzielnicowej siedzibie socjaldemokratów, w biedniejszej dzielnicy miasta, na ulicy, która jak pamiętam wyglądała bardzo podobnie do ulicy Waszyngtona w Bostonie. Było to duże, puste pomieszczenie, ściany obwieszone portretami Bebla i ojca Liebknechta, i pamiątkami historycznych wydarzeń z wielkiej historii …

Read more

O wynaradawianiu (Z powodu dziesięciolecia rządów jen.-gub. Hurki) – Róża Luksemburg

7 czerwca święcił dziesięciolecie swej „pożytecznej działalności” nasz jenerał-gubernator Hurko. Rosyjskie rządowe gazety wyliczały z tej okazji różne cnoty i zasługi wielkiego męża na b. Zamku Królewskim względem „ojczyzny i cara”. Nie możemy i my przemilczeć tej ważnej chwili, bo „wielki mąż” i względem nas, polskich robotników, wielkie położył zasługi. Komuż to zawdzięczamy, że we …

Read more

Manifest Partii Komunistycznej – Karol Marks i Fryderyk Engels

Widmo krąży po Europie – widmo komunizmu. Wszystkie potęgi starej Europy połączyły się dla świętej nagonki przeciw temu widmu, papież i car, Metternich i Guizot, francuscy radykałowie i niemieccy policjanci. Gdzie jest taka partia opozycyjna, która by nie była okrzyczana za komunistyczną przez swych przeciwników, będących u władzy, gdzie jest taka partia opozycyjna która by …

Read more

Przemówienie Karola Marksa w sprawie Polski

Panowie, w historii zdarzają się zadziwiające analogie. Jakobin z roku 1793 stał się dziś komunistą. W 1793 r., kiedy Rosja, Austria i Prusy dokonały rozbioru Polski, te trzy mocarstwa wskazywały jako przyczynę na konstytucję 1791 roku, która na mocy wspólnego porozumienia została potępiona z powodu jej rzekomo jakobińskich zasad. Cóż głosiła konstytucja polska z 1791 …

Read more

J. W. Stalin – Jak pojmuje socjaldemokracja kwestię narodową?

Wszystko zmienia się… Zmienia się życie społeczne, a wraz z nim zmienia się również „kwestia narodowa”. W różnych okresach rozmaite klasy wstępują na arenę walki — i każda klasa na swój sposób pojmuje „kwestię narodową”. Toteż w różnych okresach „kwestia narodowa” służy rozmaitym interesom, przybiera rozmaite zabarwienia w zależności od tego, jaka klasa i kiedy …

Read more

J. W. Stalin – Socjaldemokratyczna Partia Rosji i jej najbliższe zadania

Myśl ludzka musiała doznać wielu ciężkich doświadczeń, cierpień i przeobrażeń, zanim doszła do naukowo opracowanego i uzasadnionego socjalizmu. Socjaliści zachodnio-europejscy bardzo długo musieli błądzić po omacku po pustyni utopijnego (nieziszczalnego, niemożliwego do urzeczywistnienia) socjalizmu, zanim utorowali sobie drogę, zanim zbadali i uzasadnili prawa rządzące życiem społecznym, a na ich podstawie — niezbędność socjalizmu dla ludzkości. …

Read more