Tag Archives: asdfgh

Trzy źródła i trzy części składowe Marksizmu – W. I. Lenin

Nauka Marksa budzi w całym świecie cywilizowanym olbrzymią wrogość i nienawiść całej nauki burżuazyjnej (i urzędowej i liberalnej), która widzi w marksizmie coś w rodzaju „szkodliwej sekty”. Innego stosunku nie można się zresztą spodziewać, ponieważ „bezstronnej” nauki społecznej nie może być w społeczeństwie, zbudowanym na walce klasowej. Tak czy inaczej, cała nauka urzędowa i liberalna …

Read more

Socjalizm a religia – W. I. Lenin

Współczesne społeczeństwo opiera się całkowicie na wyzysku ogromnych rzesz klasy robotniczej przez znikomą mniejszość ludności, należącą do klasy właścicieli ziemskich i klasy kapitalistów. Jest to społeczeństwo niewolnicze, albowiem “wolni” robotnicy, którzy przez całe życie pracują na kapitał, “mają prawo” jedynie do takich środków egzystencji, jakie niezbędne są do utrzymania przy życiu wytwarzających zysk niewolników, do …

Read more