Tag Archives: mnbvcx

Abecadło materialistycznej dialektyki – Lew Trocki

Dialektyka – nie jest ani fikcją ani mistyką, lecz nauką o formach naszego myślenia, jeśli nie ogranicza się ono do codziennych życiowych trosk, lecz próbuje zrozumieć bardziej złożone i długotrwałe procesy. Między dialektyką a formalną logiką taki jest, powiedzmy, stosunek wzajemny, jak między wyższą a niższą matematyką. Spróbuję tu w najbardziej skrótowej formie określić istotę …

Read more