Tag Archives: zxcvbn

Anarchizm czy socjalizm? – Józef Stalin

Anarchizm czy socjalizm? Osią współczesnego życia społecznego jest walka klas. W toku zaś tej walki każda klasa kieruje się swoją ideologią. Burżuazja ma swoją ideologię — jest nią tak zwany liberalizm. Ma swoją ideologię również i proletariat — jest nią, jak wiadomo, socjalizm. Nie można uważać liberalizmu za coś jednolitego i niepodzielnego; dzieli się on na …

Read more

J. W. Stalin – Jak pojmuje socjaldemokracja kwestię narodową?

Wszystko zmienia się… Zmienia się życie społeczne, a wraz z nim zmienia się również „kwestia narodowa”. W różnych okresach rozmaite klasy wstępują na arenę walki — i każda klasa na swój sposób pojmuje „kwestię narodową”. Toteż w różnych okresach „kwestia narodowa” służy rozmaitym interesom, przybiera rozmaite zabarwienia w zależności od tego, jaka klasa i kiedy …

Read more

J. W. Stalin – Socjaldemokratyczna Partia Rosji i jej najbliższe zadania

Myśl ludzka musiała doznać wielu ciężkich doświadczeń, cierpień i przeobrażeń, zanim doszła do naukowo opracowanego i uzasadnionego socjalizmu. Socjaliści zachodnio-europejscy bardzo długo musieli błądzić po omacku po pustyni utopijnego (nieziszczalnego, niemożliwego do urzeczywistnienia) socjalizmu, zanim utorowali sobie drogę, zanim zbadali i uzasadnili prawa rządzące życiem społecznym, a na ich podstawie — niezbędność socjalizmu dla ludzkości. …

Read more