Tag Archives: zxsaqw

O dialektyce marksistowskiej – Osjan Wagner

Rozdział pierwszy MATERIALIZM DIALEKTYCZNY — ŚWIATOPOGLĄD PARTII MARKSISTOWSKO-LENINOWSKIEJ Marksizm jest nauką o prawach rozwoju przyrody i społeczeństwa, o rewolucji uciskanych i wyzyskiwanych mas, o zwycięstwie socjalizmu we wszystkich krajach, nauką o budownictwie społeczeństwa komunistycznego. Marksizm jest w pełni rozwiniętym i wszechstronnym rewolucyjnym światopoglądem partii klasy robotniczej. Obejmuje on zarówno dziedzinę praw rządzących rozwojem przyrody, jak i …

Read more